Rodzicielstwo Bliskości

Relacja/Bliskość/Rodzina/Równowaga​/

​/Komunikacja​

 

Podstawą teoretyczną w mojej praktce pracy z rodzicami jest :

 

Rodzicielstwo Bliskości (ang. attachment parenting) to termin utworzony przez amerykańskiego pediatrę Williama Searsa. Określa on filozofię rodzicielską opartą na zasadach teorii przywiązania w psychologii rozwojowej, która mówi, że dziecko tworzy z opiekunami silną więź emocjonalną, mającą wpływ na całe jego przyszłe życie. Wrażliwi i dostępni emocjonalnie rodzice pomagają dziecku zbudować bezpieczny styl przywiązania, który sprzyja prawidłowemu rozwojowi społecznemu i emocjonalnemu oraz wpływa na poczucie szczęścia.


Teoria przywiązania, w ujęciu Johna Bowlby’ego mówi, że dziecko skłania się do tego, by szukać bliskości innej osoby i czuje się bezpiecznie, kiedy osoba ta jest dostępna emocjonalnie. Tłumaczy także zachowania i emocje takie jak płacz, przywieranie, czepianie się rodzica, złość, krzyk, smutek w perspektywie neurorozwojowej.

 

Obecnie rodzicielstwo bliskości znajduje się w centrum zainteresowania badaczy takich jak Gordon Neufeld, Alfie Kohn, Daniel J. Siegel