top of page

SensoPaka - co to jest ?


Senso Paka jest propozycją ustruktralizowanych zajęć stymulacyjnych dla
dzieci i dorosłych z zaburzonym funkcjonowaniem zmysłów. Doskonale sprawdza się
w szkołach i ośrodkach dla osób z głęboką i głębszą niepełnosprawnością
intelektualną, ośrodkach wczesnej intrewencji, Domach Pomocy Społecznej oraz tam
gdzie przebywają osoby z zaburzeniami neurologicznymi.


Każda sesja trwa około 20 minut i składa się z kilku polisensorycznych stymulacji
odbywajacych się na tle odpowiednich dźwięków i muzyki. Sekwencje te zostały
starannie dobrane tak aby zapewnić różnorodność stymulacji. Każda sesja kończy się
krótką relaksjacją.


Aby przeprowadzić sesje potrzebne będą: ciche pomieszczenie, zestaw SensoPaka
i odtwarzacz CD.


Dzięki ustrukturalizowaniu Senso Paka jest dla uczestnika bezpieczną emocjonalnie
propozycją by wszedł w kontakt ze swoim ciałem, otoczeniem oraz ludźmi. Zachęca do
otwarcia na relacje ze światem.


Główny nacisk kładziemy na rozwijanie zdolności komunikacyjnych
dziecka/dorosłego poprzez dotyk, ruch i muzykę oraz dostosowanie stymlacji do
możliwosci percepcyjnych odbiorców. SensoPaka pomaga w pobudzeniu rozwoju
społecznego, emocjonalnego i poznawczego a także w eliminowaniu zachowań
nieporządanych.


Pomimo iż Senso Paka opiera się głównie na dotyku i słuchu oddziałuje również na
propriocepcje, równowagę, wzrok i węch.


Senso Paka pozwala na prowadzenie zajęć indywidualnych i grupowych.


Zestaw pomocy wymieniony w pakiecie pomaga zaplanować prace, w łatwy sposób
stworzyć konspekt zajęć oraz z sukcesem zrealizować założone cele.


Senso Paka nie wymaga czasochłonnych przygotowań do zajęć polisensorycznych.

Jest to doskonała pomoc strukturalizująca dzień.

bottom of page