Formy pracy z SensoPaką


- indywidualnie


- grupowo - jako duża grupa osób pracujących 1:1.