NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNA "PLUS"

DYSLEKSJA/DYSGRAFIA/DYSORTOGRAFIA/WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU/ GOTOWOŚĆ SZKOLNA/

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna "Plus" wydaje opinie respektowane w placówkach oświatowych i medycznych w zakresie:

 

a) specyficznych trudności w uczeniu się w tym

  • dysleksji rozwojowej

  • dysgrafii

  • dysortografii

b) dojrzałości/gotowości szkolnej

c) wczesnego wspomagania rozwoju

d) niespecyficznych trudności w uczeniu się

  • Inne: w zależności od potrzeby 

Udało się! Wiadomość dotarła.