WARSZTATY DLA PROFESJONALISTÓW i RODZICÓW


SensoPaka - metody i formy pracy z płytami SensoPaki i Platformą Rezonansowa


Dla kogo? Grupy docelowe:
• nauczyciele i terapeuci pracujący z osobami z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim, autyzmem, zaburzeniami integracji sensorycznej lub innymi wyzwaniami rozwojowymi
• osoby zajmujące się wczesną interwencją
• wychowawcy, opiekunowie w internatach dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
• pracownicy warsztatów terapii zajęciowych, środowiskowych domów samopomocy i innych placówek dla osób dorosłych
• pracownicy (w tym opiekunowie, terapeuci zajęciowi) domów pomocy społecznej dla osób niepełnosprawnych intelektualnie
• inne osoby zainteresowane: członkowie stowarzyszenia, wolontariusze itp.


PRZEBIEG WARSZTATÓW


CZ I – SensoPaka – płyty :


Cześć teoretyczna :
– jak w praktyce odnosić się do zaburzeń zmysłów ?
– o czym należy pamięać stymulując zmysł dotyku ?
– jak zapewnić poczucie bezpieczeństwa podczas stymulacji ?
– jakie znaczenie mają niezintegrowane odruchy wczesnodziecięce       podczas oceniania skuteczności interwencji terapeutycznej i które należy brać pod uwagę pracując stymulacją polisensoryczną?
– jak zaplanować i przeprowadzić zajęcia stymulacyjne ?
– czym jest zestaw Senso Paka i jak go używać ?


Część praktyczna – odbycie sesji z zestawem SensoPaka płyty


Kompetencje nabyte po części pierwszej :
> znajomość procedur postępowania w przypadku stwierdzenia nadwrażliwości, niedowrażliwości lub białego szumu

> wiedza o podstawowych odruchach pierwotnych i ich wpływie na     proces stymulacyjny
> umiejętność skonstruowania zajęć stymulacyjnych
> umiejętność przeprowadzenia zajęć z zestawem SensoPaka
> umiejętność wypełnienia kart obserwacji i mierzenia postępów 


CZ II –Senso Paka – Platforma Rezonansowa


Cześć teoretyczna :


– czym jest platforma i komu się ją poleca ?
– jakie cele edukacyjne i terapeutyczne możemy dzięki niej osiągnąć?
– jakie są zasady prowadzenia zajęć z użyciem platformy ?
– jaki mierzyć skuteczność sesji?
– jak zaplanować i przeprowadzić zajęcia z użyciem platformy ?
– jakie są rodzaje platform i jak je zrobić?


Część praktyczna – odbycie sesji z użyciem Paltformy Rezonansowej


Kompetencje nabyte po części drugiej :


• znajomość procedur postępowania podczas konstruowania zjęć na Platformie Rezonansowej
• umiejętność doboru pozycji dla ucznia odczas zajeć z Platformą
• umiejętnosć przeprowadzenia zajęć
• umiejętność wypełnienia kart obserwacji i oceny postępów


Uwagi dotyczące realizacji:
• Możliwość dojazdu prowadzącego do danej placówki na terenie całej Polski.
• Możliwość realizacji szkoleń w weekendy, ale także w tygodniu
• Każda osoba otrzyma pakiet materiałów szkoleniowych


Czas – 2 spotkania po 7 h (zegarowej )


                                                      

 

 

                                                     Zapraszam
                                               Joanna Serwińska
                                                   tel. 601 843 932