Aktualna wersja strony
znajduje się pod adresem:

joannaserwinska.pl

 

Kim jestem?
 

Joanna Serwińska -

jestem współzałożycielką Pracowni Terapii i Rozwoju "Bliżej", pedagogiem specjalnym, terapeutą neurorozwojowym, terapeutą TSR, dyrektorem Niepublicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej "Plus".

 

Wspieram rodziców szukających pomocy w rozwiązywaniu trudności wychowawczych. Obejmuję terapią dzieci z problemamy emocjonalnymi, poznawczymi i społecznymi.

Coaching rodzicielski opieram na Teorii Przywiązania i wypływającego z niej nurtu rodzicielstwa bliskości.

Wspomagam pracę placówek montessoriańskich i rodziców edukujących domowo. Jako dyrektor poradni odpowiadam za opiniowanie dzieci i młodzieży w zakresie specyficznych i niespecyficznych trudności w uczeniu się oraz innych będących w zakresie kompetencji niepublicznej placówki.

 

Moją pasją jest terapia neurorozwojowa dzieci od urodzenia do osiagnięcia pełnoletności. Będąc już terapeutą INPP, BI, MFDR wciąż kształcę się i ubogacam swój warsztat pracy.Duży nacisk kładę na poznawanie i stosowanie metody dr Svetlany Masgutowej.


Przez 15 lat pracowałam jako nauczyciel i terapeuta dzieci z głęboką niepełnosprawnością intelektualną w Polsce i Wielkiej Brytanii .

 

Na stałe współpracując z warszawską Akademią Pedagogiki Specjalnej oraz Warszawskim Centrum Innowacji Edukacyjno – Społecznych i Szkoleń, propaguję wiedzę z zakresu neurorozwoju dziecka oraz pedagogiki specjalnej.

lub

Komu pomagam?

Gdzie przyjmuję?

 

Prowadzę gabinety w

 

Bielsku-Białej,

 

Katowicach,

 

 

Dzieciom od 1 mc do 6 r.ż, które martwią i niepokoją swoich rodziców. Także dzieciom z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.

 

Starszym dzieciom z problemami regulacji emocji, kłopotami poznawczymi i społecznymi.

 

Uczniom z opiniami o dysleksji, dysgrafii, dysortografii, dyskalkulii.

 

Uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością intelektualną, autyzmem, zespołem Aspergera


Dzieciom i młodzieży  z zaburzeniami sensorycznymi


Dzieciom niezdiagnozowanym a będącym zagadką lub zmartwieniem dla rodziców


Czekam też na rodziców zawsze kiedy:


Czujecie Państwo potrzebę konsultacji problemów rozwojowych czy wychowawczych

Nie rozumiecie zachowań dziecka

Nie radzicie sobie z emocjami własnymi i dziecka

Chcecie porozmawiać z życzliwym specjalistą o tym co u Was słychać

 

Przebieg spotkań
 
1 Zgłoszenie - poprzez formularza znajdujący się na stronie
lub telefonicznie na nr 601 843 932
 
2 Pierwsza wizyta - spotkanie z samymi rodzicami w celu ustalenia kluczowych problemów do rozwiązania, celów i zasad naszych spotkań
 
3 Kolejne wizyty - w zależnosci od rozpoznanych potrzeb rodziny nasze spotkania odbywają się z udziałem dzieci lub z samymi rodzicami. Jeśli spotykamy się wyłącznie z powodu terapii dziecka rodzic jest stale obecny w gabinecie.